Chào bạn Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |
E-Groups Forum E.G 1.0 » Mã nguồn mở từ coder nước ngoài » Thảo luận - Trao đổi » MVC5 asp .net - Cùng nhau học nào
MVC5 asp .net - Cùng nhau học nào  
· Chủ đề tiếp theo
egroups
18/8/2013 12:11:34 SA
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: Thành viên mới

Tham gia: 30/1/2013
Bài viết: 93
Đến từ: TpHCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Bắt đầu với ASP.NET MVC 5
(dựa trên bản demo của microsoft)

Bắt đầu

Bắt đầu bằng cách cài đặt và chạy Visual Studio Express 2013 Preview cho Web hoặc Visual Studio 2013 trước .

link tải Visual 2013 Review: http://dowload.vnao.vn/dulieu/vs2013_ultimate_download.rar

Visual Studio là một IDE, hoặc môi trường phát triển tích hợp. Cũng giống như bạn sử dụng Microsoft Word để viết các tài liệu, bạn sẽ sử dụng một IDE để tạo ra các ứng dụng. Trong Visual Studio có một thanh công cụ dọc theo phía trên cho thấy tùy chọn khác nhau có sẵn cho bạn. Ngoài ra còn có một thực đơn cung cấp một cách khác để thực hiện nhiệm vụ trong IDE. (Ví dụ, thay vì chọn New Project từ Bắt đầu trang, bạn có thể sử dụng menu và chọnfile > New Project .)


Tạo ra ứng dụng đầu tiên của bạn

Bạn có thể tạo các ứng dụng bằng cách sử dụng Visual Basic hoặc Visual C # là ngôn ngữ lập trình. Nhấp vào Dự án mới , sau đó chọn Visual C # trên bên trái, sau đó web và sau đó chọn ứng dụng ASP.NET Web . Đặt tên cho dự án của bạn "MvcMovie" và sau đó bấm OK .

Trong các dự án mới ASP.NET thoại, bấm MVC và sau đó nhấp vào Tạo dự án .

Nhấp OK . Visual Studio sử dụng một mẫu mặc định cho các dự án ASP.NET MVC bạn vừa tạo ra, vì vậy bạn có một ứng dụng làm việc ngay bây giờ mà không làm bất cứ điều gì! Đây là một đơn giản "Hello World!" dự án, và đó là một nơi tốt để bắt đầu ứng dụng của bạn.

Nhấn F5 để bắt đầu gỡ lỗi. F5 gây Visual Studio để bắt đầu IIS Express và chạy ứng dụng web của bạn. Visual Studio sau đó ra mắt một trình duyệt và mở trang chủ của ứng dụng. Chú ý rằng thanh địa chỉ của trình duyệt nóilocalhost và không một cái gì đó như example.com . Đó là bởi vì localhost luôn luôn chỉ vào máy tính của riêng bạn, mà trong trường hợp này đang chạy các ứng dụng mà bạn chỉ được xây dựng. Khi Visual Studio chạy một dự án web, một cổng ngẫu nhiên được sử dụng cho các máy chủ web. Trong hình dưới đây, số cổng là 1234. Khi bạn chạy ứng dụng, bạn sẽ thấy một số cổng khác nhau.

Phải ra khỏi hộp mẫu mặc định này cung cấp cho bạn Trang chủ, Liên hệ và về trang. Hình ảnh trên không hiển thị các Trang chủ , Giới thiệuLiên hệ liên kết. Tùy thuộc vào kích thước của cửa sổ trình duyệt, bạn có thể cần nhấp vào biểu tượng điều hướng để xem những liên kết này.


Ứng dụng này cũng cung cấp hỗ trợ đăng ký và đăng nhập Bước tiếp theo là thay đổi cách ứng dụng này hoạt động và tìm hiểu một chút về ASP.NET MVC. Đóng ứng dụng ASP.NET MVC và chúng ta hãy thay đổi một số mã.


---------------------------------
Hỗ trợ lập trình asp .net mvc5 khóa 5 tháng đảm bảo sẽ code chuyên nghiệp. Liên hệ: 0166.795.666.5

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
egroups đã offline
 #1  
egroups
18/8/2013 12:18:14 SA
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: Thành viên mới

Tham gia: 30/1/2013
Bài viết: 93
Đến từ: TpHCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Thêm Controller

MVC là viết tắt của mô hình-view-controller . MVC là một mô hình phát triển ứng dụng có kiến trúc tốt, kiểm chứng và dễ dàng để duy trì. Ứng dụng MVC dựa trên bao gồm:

  • M odels: Các lớp đại diện cho các dữ liệu của các ứng dụng và việc sử dụng logic xác nhận để thực thi các quy tắc kinh doanh cho dữ liệu đó.
  • V iews: các tập tin mẫu ứng dụng của bạn sử dụng để tự động tạo ra phản ứng HTML.
  • C ontrollers: Các lớp có thể xử lý yêu cầu trình duyệt đến, lấy dữ liệu mô hình, và sau đó xác định xem mẫu mà trả lại một phản ứng với các trình duyệt.

Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các khái niệm này trong loạt bài viết này và cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng chúng để xây dựng một ứng dụng.

Hãy bắt đầu bằng cách tạo ra một lớp điều khiển. Trong giải pháp Explorer , bấm chuột phải vào điều khiển thư mục và sau đó nhấp vào Thêm , sau đó giàn giáo .

Trong Thêm Scaffold hộp thoại, bấm MVC 5 Controller - rỗng , và sau đó nhấp vào Thêm .


Tên điều khiển mới của bạn "HelloWorldController" và nhấn Add .

thêm bộ điều khiển

Thông báo trong giải pháp Explorer là một tập tin mới được tạo ra có tên HelloWorldController.cs . Các tập tin được mở trong IDE.

Thay thế các nội dung của tập tin với mã sau đây.

using System.Web; using System.Web.Mvc; namespace MvcMovie.Controllers { public class HelloWorldController : Controller { //  // GET: /HelloWorld/  public string Index() { return "This is my default action..."; } //  // GET: /HelloWorld/Welcome/  public string Welcome() { return "This is the Welcome action method..."; } } }

Các phương pháp điều khiển sẽ trả về một chuỗi của HTML là một ví dụ. Bộ điều khiển được đặt tênHelloWorldController và phương pháp đầu tiên ở trên được đặt tên là Index . Chúng ta hãy gọi nó từ một trình duyệt. Chạy các ứng dụng (nhấn phím F5 hoặc Ctrl + F5). Trong trình duyệt, thêm "HelloWorld" vào đường dẫn trong thanh địa chỉ. (Ví dụ, trong hình minh họa dưới đây, nó http://localhost:1234/HelloWorld. ) Các trang web trong trình duyệt sẽ trông giống như hình bên dưới. Trong các phương pháp trên, mã trả về một chuỗi trực tiếp. Bạn nói với hệ thống để chỉ trả lại một số HTML, và nó đã làm!

ASP.NET MVC gọi các lớp điều khiển khác nhau (và phương pháp hành động khác nhau trong họ) tuỳ thuộc vào URL đến. URL mặc định lý định tuyến được sử dụng bởi ASP.NET MVC sử dụng một định dạng như thế này để xác định những mã để gọi:

/[Controller]/[ActionName]/[Parameters]

Bạn thiết lập định dạng cho định tuyến trong App_Start / RouteConfig.cs tập tin.


public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); routes.MapRoute( name: "Default", url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } ); }

Khi bạn chạy các ứng dụng và không cung cấp bất kỳ phân đoạn URL, nó mặc định là "Home" điều khiển và "Chỉ số" phương pháp hành động cụ thể trong phần mặc định của các mã trên.

Phần đầu tiên của URL xác định lớp điều khiển để thực hiện. Vì vậy, / HelloWorld bản đồ đến HelloWorldController lớp. Phần thứ hai của URL xác định phương pháp hành động trên lớp để thực thi. Vì vậy, / HelloWorld / Index sẽ làm cho chỉ số phương pháp của HelloWorldController lớp để thực thi. Chú ý rằng chúng tôi chỉ có để duyệt đến / HelloWorld và các chỉ số phương pháp đã được sử dụng theo mặc định. Điều này là do một phương thức có tên Index là phương pháp mặc định sẽ được gọi là trên một bộ điều khiển nếu không được quy định rõ ràng. Phần thứ ba của đoạn URL ( thông số ) cho dữ liệu tuyến đường. Chúng ta sẽ thấy dữ liệu tuyến đường sau này trong hướng dẫn này.

Duyệt đến http://localhost:xxxx/HelloWorld/Welcome . Các Chào mừng bạn phương pháp điều hành và trả về chuỗi "Đây là phương pháp hành động Chào mừng ...". Lập bản đồ MVC mặc định là / [điều khiển] / [ActionName] / [thông số] . Cho URL này, bộ điều khiển là HelloWorldChào mừng là phương pháp hành động. Bạn đã không sử dụng [thông số] một phần của URL được nêu ra.

Hãy thay đổi ví dụ một chút để bạn có thể vượt qua một số thông tin tham số từ URL với bộ điều khiển (ví dụ, / HelloWorld / Chào mừng bạn tên = Scott & numtimes = 4 ). Thay đổi của bạn Chào mừng bạn phương pháp bao gồm hai thông số như hình dưới đây. Lưu ý rằng các mã sử dụng # tùy chọn tham số tính năng C để chỉ ra rằng numTimes tham số nên mặc định cho 1 nếu không có giá trị được truyền cho tham số đó.

public string Welcome(string name, int numTimes = 1) { return HttpUtility.HtmlEncode("Hello " + name + ", NumTimes is: " + numTimes); }

Chạy ứng dụng của bạn và duyệt đến URL ví dụ ( http://localhost:xxxx/HelloWorld/Welcome?name=Scott&numtimes=4) . Bạn có thể thử các giá trị khác nhau cho tênnumtimes trong URL. Các hệ thống liên kết mô hình MVC ASP.NET tự động các bản đồ các thông số được đặt tên từ chuỗi truy vấn trong thanh địa chỉ để thông số trong phương pháp của bạn.

Trong ví dụ trên, các phân đoạn URL ( thông số ) không được sử dụng, các tênnumTimes tham số được thông qua như là chuỗi truy vấn.

Thay thế các phương pháp Chào mừng với đoạn mã sau:


public string Welcome(string name, int ID = 1) { return HttpUtility.HtmlEncode("Hello " + name + ", ID: " + ID); }

Chạy các ứng dụng và nhập URL sau: http://localhost:xxx/HelloWorld/Welcome/3?name=Rick

Thời gian này, phân khúc URL thứ ba phù hợp với các ID , vì Chào mừng bạn phương pháp hành động đã có một tham số ( ID ) rất hợp với các đặc điểm kỹ thuật URL trong RegisterRoutes phương pháp.


public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); routes.MapRoute( name: "Default", url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } ); }
Trong ứng dụng ASP.NET MVC, nó là điển hình hơn để vượt qua các thông số như là dữ liệu tuyến đường (như chúng tôi đã làm với ID) so với đi qua chúng như chuỗi truy vấn. Bạn cũng có thể thêm một tuyến đường vượt qua cả tên numtimes trong các thông số như là dữ liệu tuyến đường trong URL. Trong \ RouteConfig.cs App_Start tập tin, thêm "Xin chào" tuyến đường:


public class RouteConfig { public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); routes.MapRoute( name: "Default", url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } ); routes.MapRoute( name: "Hello", url: "{controller}/{action}/{name}/{id}" ); } }

Chạy các ứng dụng và duyệt đến / localhost: XXX/HelloWorld/Welcome/Scott/3 .

Cho nhiều ứng dụng MVC, các tuyến đường mặc định hoạt động tốt. Bạn sẽ học sau này trong hướng dẫn này để truyền dữ liệu bằng cách sử dụng mô hình chất kết dính, và bạn sẽ không phải thay đổi tuyến đường mặc định cho điều đó.

Trong những ví dụ bộ điều khiển đã được thực hiện trong phần "VC" của MVC - đó là, quan điểm và việc điều khiển. Bộ điều khiển được trở về HTML trực tiếp. Thông thường bạn không muốn điều khiển trở về HTML trực tiếp, từ đó trở nên rất cồng kềnh để mã. Thay vào đó, chúng tôi sẽ thường sử dụng một cái nhìn tập tin mẫu riêng biệt để giúp tạo ra các phản ứng HTML. Chúng ta hãy xem xét tiếp theo như thế nào chúng ta có thể làm điều này.---------------------------------
Hỗ trợ lập trình asp .net mvc5 khóa 5 tháng đảm bảo sẽ code chuyên nghiệp. Liên hệ: 0166.795.666.5

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
egroups đã offline
 #2  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
E-Groups Forum E.G 1.0 » Mã nguồn mở từ coder nước ngoài » Thảo luận - Trao đổi » MVC5 asp .net - Cùng nhau học nào
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 11:26 SA - GMT + 7
Powered by E-GROUPS Việt Nam phiên bản Mã Nguồn Mở Forum EG 1.0

Share full soure code web, Thiết kế web, Asp .Net MVC, Asp .Net MVC4, Asp .Net MVC5, Mã nguồn mở forum EG 1.0, Thương Mại Điện Tử, Diễn đàn SEO
, thiet ke web gia re, thiet ke web chuyen nghiep